1000 characters left
1000 characters left
1000 characters left
1000 characters left
I certify that the above information indicated is fully correct. I also agree that I will update all required information at a time any change actually occurs.
ข้อมูลการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี เลขบัญชี 264-581597-2
ชื่อบัญชี ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
Add files

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00น.-20.00 น.

-รับสมัครพร้อมรับเบอร์วิ่ง และเสื้อ

-ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง และเสื้อ (สำหรับผู้สมัครล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์)

*ที่ลานแอโรบิค หน้าสถานีดับเพลิง สวนสาธารณะหนองประจักษ์

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

เวลา 4.00 น. ขึ้นไป

-รับสมัครพร้อมรับเบอร์วิ่ง และเสื้อ

-ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง และเสื้อ (สำหรับผู้สมัครล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์)

*ภายในบริเวณงาน มีอาหารเช้าและเครื่องดื่มบริการ

เวลา 6.00 น.

-พิธีเปิดการแข่งขัน

-ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน (Mini Mathon) 10.5 กม.

เวลา 7.00 น.

-ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน(Fun Run) 4 กม.

-มอบถ้วยและเงินรางวัล

-พิธีปิดการแข่งขัน

 

เส้นทางการแข่งขัน

 

1.ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ(IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

2.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามอายุที่สมัครและให้แสดงหลักฐานที่ราชการออกให้

3.ผู้สมัครต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับตัวต่อคณะกรรมการเมื่อมารายงานตัวแจ้งชื่อเพื่อรับรางวัล

4.ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขเบอร์วิ่งที่หน้าอกชัดเจน

 

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

กิจกรรม  เดิน-วิ่งการกุศล "อุดรธานีมินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา" ครั้งที่ 2  เป็นกิจกรรมที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันในรายการต่างๆต้องใส่ใจดูแลสุขภาพ ความแข็งแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้จัดงานเพียงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพยาบาล การจราจรและอื่นๆตามความเหมาะสมเท่านั้น ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเหตุนั้นๆ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจข้อตกลงนี้ และได้โปรดลงชื่อ และรับทราบข้อตกลงนี

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

-ผู้สมัครทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทฟันรัน จะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 1,000 ท่านแรกจะได้รับเหรียญรางวัล

-ผู้สมัครทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทวิ่งมินิมาราธอน จะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัล

รางวัลพิเศษเพิ่มเติม

*ถ้วยรางวัลพระราชทาน สำหรับผู้เข้าเส้นชัย ชายอันดับ 1 และหญิงอันดับ 1

*ถ้วยรางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 (ชาย-หญิง แบ่งตามกลุ่มอายุ)

*เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าแข่งขันอันดับ 1-3 (ชาย-หญิง แบ่งตามกลุ่มอายุ)

 

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

รางวัลเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ชาย ประเภทมินิมาราธอน

รางวัลเข้าเส้นชัยอันดับ 1 หญิง ประเภทมินิมาราธอน

 

 

 

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี
บ้านเลขที่ 544 หมู่ 4 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร.042-120052 โทรสาร.042-120052 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.